Märkamatuks jäänud hooldusvajadus

Kas olete mõelnud päevale, kui üksi enam hakkama ei saa? Kas läheksite ise või saadaksite oma lähedase hooldekodusse? Kui oleks häid hooldajaid saada, kas usaldaksite enda või oma lähedase tema hoolde?

Vananedes või haigeks jäädes hakkab tihtipeale samm-sammult ligi hiilima tõsiasi, et enam ei saa kõigega ise hakkama. Esimene koht, kelle poole pöörduda, on perekond, kes saavad aidata igapäeva vajadustega.

Aja möödudes võib kasvada hooldusvajadus ning perekond enam ei suuda ajaliselt toime tulla. Kui lähedane vajab juba ööpäevast abi, siis on mõistlik vaadata hooldekodude poole.

Tihti on olukord aga selline, kus tegelikkuses pole vaja päris ööpäevaringset abi.

Hetkel eksisteerib Eestis ainult kaks äärmust, kas perekond aitab või peab lähedase hooldekodusse viima. Kui hooldust vajaval lähedasel on kodus parem olla ning tegelikkuses ööpäevaringset vaatamist vaja pole, kuid perekonnal pole võimalust ajaliselt toetada, kas tõesti on parim võimalus siis saata lähedane oma kodust võõrasse hooldekodusse?

CareMate kogemus on näidanud, et enamikel juhtudel piisab, kui hooldaja tuleb appi vaid paariks tunniks.

Näide 1: Pereliikmed ei saa/jaksa igapäevaselt abistada

Hommikul tund aega - aitab pesemise ja riidesse panekuga, annab rohud ja teeb toidu valmis.

Lõunal tund aega - koristab, annab rohud ja teeb toidu valmis.

Tihti on võimalik pereliikmetel vähemalt poole ajast ise abistada, CareMate aitab vaid nendel päevadel, kus pereliikmetel pole võimalik aidata.

Näide 2: Pereliikmed saavad segamatult tööl käia

Hommikul poolteist tundi - koristab, aitab pesemise ja riidesse panekuga, annab rohud ning teeb söögi valmis.

Õhtusel ajal saavad pereliikmed appi tulla.

Näide 3: Pereliikmed lähevad reisile

Hooleandja hoiab igapäevaselt silma peal, käies pooletunniste visiitide kaupa 3-5 korda päevad, et aidata igapäevaste inimlike vajaduste tagamisega.

Näide 4: Arsti vastuvõtt on perele sobimatul ajal

On võimalik tellida kedagi, kes oleks kaasas haiglas või aitaks käia uut passipilti tegemas. Aitaks käia arveid maksmas või tuua poest piima. Igapäevaseid toimetusi on palju, aga vanemad inimesed ei jaksa enam üksi ega pelga oma lähedaste poole igapäevaselt pöörduda. Seda eriti talvisel ja jäisel ajal.

CareMate eesmärk ongi aidata inimesi, kes tahavad elada oma kodus iseseisvat elu ning saavad seda teha ka edaspidi meie poolse abiga. Soovime, et kõigil oleks hea ja mugav ka vanemas eas!


Eelmine
Miks nii palju viha pühade ajal?
Järgmine
Eakad on ühiskonnas ainult koormaks!