Hooleandja töö on rõõmu allikas

Tegime kahe meie usina hooleandjaga lühiintervjuu ja uurisime, kuidas nad seda tänuväärset tööd tegema sattusid. 

SILVA NOORTAMM

Kuidas Sinust sai hooleandja/hooldaja?

Elu on niimoodi läinud, perekondlik vajadus tekkis muidugi esimesena, aga ma tunnen end väga hästi, kui olen saanud aidata nõrgemaid ja pakkuda rõõmu. See hea sisetunne on väga oluline.

Kaua oled hooleandjana töötanud? 

Elus on tulnud ette olukordi, kus on tulnud hooldada ema, vanaema, ämm, teisi pereliikmeid, paar aastat tagasi sain aru, et tahangi hooldaja olla, läbisin erinevaid kursuseid ja koolitusi. CareMate´i kaudu sain sel aastal esimesed ametlikult hooldatavad. Olen läbi teinud hooldajakoolituse ning ka tegevusjuhendaja koolitusel olen käinud. Hooldaja kutsetunnistus on plaanis samuti ära teha. 

Mis on selle töö raskused ja rõõmud?              

Kui sa näed, et inimene vaatab säravate silmadega otsa ja tänab, et ma olemas olen. See pakub suurt rõõmu. Füüsiliselt see töö on muidugi raske, kui peab kedagi tõstma näiteks. Lähedased ei jõua kõike üksinda teha, mul on hea meel, et saan aidata perekondi ja vähendada pereliikmete hoolduskoormust. 

Mida hoolt vajavate inimeste puhul oled tajunud, et nad kõige enam vajavad? Millised teenused on täna inimestel puudu? 

Füüsilised toimingud, nende puhul on inimestel palju abi vaja. Kui rohkem käia ja usaldus on tekkinud, siis tahavad inimesed rääkida asju südamelt ära, oled psühholoogi rollis, kuulad, proovid soovitusi anda, võtad muidugi ka ise neid lugusid südamesse.  

Millised on need isikuomadused, mis peavad olema hooldajal? 

Empaatiatunne, kannatlikkus, soojus, soov aidata.  

Miks soovitaksid abivajajatel tellida abi CareMate'ist? 

CareMate´ist on ju väga lihtne abi tellida, hind on teenusepakkujate seas väga soodne. Ja professionaalsed hooleandjad on, koolitatud.

 **********

KERSTI KENIMÄGI

Kuidas Sinust sai hooleandja/hooldaja?

Hooldajaks läksin õppima vajadusest hooldada oma raskelt haiget pereliiget. Vajadus abi järele on nii suur ja riigipoolne abi on peaaegu olematu.

Kaua oled hooleandjana töötanud?

Olen tänaseks töötanud hooldajana 5 aastat ja see kogemus on võrratu, see on suurim rõõm pakkuda abi inimestele, näha sära nende silmis.

Millised on need isikuomadused, mis peavad olema hooldajal?

Empaatia, siirus, soov anda endast parim.

Miks soovitaksid abivajajatel tellida abi CareMate'ist?

Minu eesmärgiks on aidata omastehooldajaid, et säilitada nende elukvaliteet, olla abivajajale toeks ja abiks. Väärikas vananemine ei tohiks jääda ainult unistuseks, vaid saama reaalseks meie ja meie lähedaste jaoks. Oma lähedase pereliikme hooldamisel puutusin kokku erinevate probleemidega ja sellest tulenevalt otsustasin ise hooldajaks õppima minna. Me kõik jääme vanaks ja me kõik vajame lähedust, hooldajatöö võimaldab seda pakkuda.  

TULE HOOLEANDJAKS!

Hooleandjaks võivad saada kõik, kellele meeldib teisi inimesi abistada, kelle karistusregistri väljavõte on puhas ja kel endal tervis lubab seda tööd teha. Kellel ei ole varasemast väljaõpet ega omandatud hooldaja kutset, neile on kohustuslik läbida hooldusteemaline e-koolitus ning sooritada eksam, samuti tuleb osaleda kontaktõppepäevadel, kus õpetatakse esmaabi ja ergonoomikat, et teenuse osutamine oleks turvaline ja mugav nii hooleandjale endale kui ka kliendile.

Registreeru: 
https://www.caremate.ee/carer/register

Meil on kõrgelt kvalifitseeritud koolitajad − ergonoomikakoolitust viib läbi kulturist ja koolitaja Kaido Voogla ning esmaabikoolitust pakub mituteist aastat esmaabilektorina töötanud Jaana Palusaar.


Eelmine
CareMate hooldusplatvorm – kellele ja milleks?
Järgmine
Koduteenus on alternatiiv kallile hooldekodukohale