Hooldusplatvorm CareMate sai Hooandja toel valmis

Mullu septembris Garage48 Heaolutalgud võitnud innovaatiline hooldusplatvorm CareMate sai Hooandja toel valmis.

Veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooldajatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele, leevendades paljude perede muret hoolduskoormusega.


„Me soovime CareMate platvormiga lahendada mitut murekohta korraga. Eestis kulutatakse enamik pikaajalise hoolduse eelarvest institutsionaalsele hooldusele. Koduhooldusteenuste ebapiisava arendamise tõttu jäävad paljud abivajajad paraku abita, enamasti pereliikmete hooldada. Kui aga pereliikmed oma töö- ja muude kohustuste tõttu ei saa eakat või puudega pereliiget regulaarselt ise abistada, paigutatakse inimene enamasti hooldekodusse, kuigi ta ei pruugi üldse vajada ööpäevaringset abi, vaid näiteks isikuhooldust 2 tundi päevas,“ ütles ettevõtte looja Marion Teder.

Hooldekodude töötajad kinnitavad, et sageli pole eakate jaoks hooldekodus elamine meeltmööda, pigem soovitakse eluõhtut veeta oma kodus, kui vaid abistavad teenused oleksid olemas. Ka kummitab hoolekandesektorit tööjõupuudus, sest Eestis on hooldajatöö pigem madalalt tasustatud ja väheprestiižne ning üha sagedamini on keeruline leida inimesi, kes põhitöökohana sooviks hooldajana töötada. AS-i Hoolekandeteenused juht Maarjo Mändmaa on öelnud, et ka selles sektoris on vajadus töötamisviiside muutuste järele – inimesed soovivad, et neil oleks valik, millal hooldustööd teevad.

„Ka sellele pakub CareMate lahendust: platvormile on oodatud hooldajad, kes läbivad koolituse (juhul, kui neil pole kutsetunnistust) ning saavad paindliku töögraafiku alusel oma piirkonnas hooleandjana töötada. See võib olla ka lisatöö väikelapse kasvatamise või kõrgkooliõpingute kõrvalt, miks mitte ka hea tervisega pensionärile sobilik. Ning tunnitasu on motiveerivam kui täna neil, kes hooldekodudes töötavad,“ ütles Teder.

Veebiplatvorm võimaldab hooldust tellida alates poolest tunnist kuni mitmeteks tundideks, olenevalt abivajadusest.

„Kui eakal pereliikmel on vaja, et keegi talle toitu soojendaks või pesu pesemisel pisut aitaks, siis ka selleks on võimalik abi tellida. Viimasel ajal on hakatud üha rohkem rääkima üksildusest. Üksildus võib põhjustada depressiooni, mida me vanemate inimeste puhul pole piisvalt teadvustanud. CareMate tuleb appi ka selles,“ on Marion Teder lootusrikas. „Nii tagame sidusama ja õnnelikuma ühiskonna.“

CareMate kogus 255 annetaja toel Hooandjas tänavu kevadel platvormi arendustöödeks ligi 12 000 eurot. Piloteerimise käigus katsetatakse teenuse toimimist Tallinnas, Tartus ja Elvas.

TAUSTAKS:

·     Eesti sotsiaaluuringu (ESU) 2016. aasta andmetel abistas või hooldas oma leibkonnaliiget umbes 65 000 inimest. 16-aastaseid ja vanemaid inimesi (tööealine elanikkond), kes abistasid või hooldasid mõnda oma leibkonna liiget, kes oli 65-aastane või vanem, oli 36 700, ametliku hooldajana oli uuringu andmetel registreeritud 6800 inimest.

·     Hooldekodude elanike hulk suureneb. Kui 2010. aastal oli hooldekodudes 5485 inimest, siis 2017. aastal juba 7866. Hooldekodu võiks olla valik juhul, kui teisiti tõesti ei saa – nagu näiteks väga raske dementsuse puhul, kui haige vajab ööpäevaringset järelevalvet, on Sotsiaalministeeriumi seisukoht.

·     Statistikaameti andmeil oli Eestis mullu 107 000 üksi elavat 65-aastast ja vanemat inimest. Nende arv kasvab. 2000. aastal oli neid 73 000.

·     Puudega inimeste arv suureneb. 2018. aasta algul oli Eestis 153 000 puudega inimest, kes moodustasid 11,6% kogurahvastikust. 2017. aastal lisandus üle 3000 puudega inimese, viimastel aastatel on nende arv suurenenud ligi 2% aastas. Puudega inimeste osatähtsus on suurim vanemaealiste hulgas.
Eelmine
Inimeste hooldamine kui tulevikutöö
Järgmine
Omastehooldajad vajavad uusi võimalusi