Hooldus-Tinder CareMate alustas hooleandjate koolitustega

Innovatiivne hooldusplatvorm CareMate alustas hooleandjate koolitustega, et tagada kvaliteetne hooldusabi koduhooldusteenuse pakkumisel. Ergonoomikakoolitust viib läbi kulturist ja koolitaja Kaido Voogla ning esmaabikoolitust pakub mituteist aastat esmaabilektorina töötanud Jaana Palusaar.


“Lisaks e-õppele, mida meie hooleandja läbib interneti vahendusel, toimub kontaktõppepäev esmaabi- ja ergonoomikaõppeks, et selged oleksid töövõtted, mis tagaksid ohutuse nii kliendile kui ka hooleandjale,“ ütles CareMate´i juht Marion Teder.

Lisaks tutvustatakse koolitusel erinevaid abivahendeid, mis hooldajatöö mugavamaks teevad ja kliendile kvaliteetset teenust aitavad pakkuda.

„Puudega inimeste abivahendite soetamisel tuleb arvesse võtta, et ratastooli mõõt oleks selline, mis mahub lifti, et tagada inimesele võimalus ka kodust mugavalt väljaspoole liikuda. Isikuhoolduse puhul on aga oluline silmas pidada, et inimese tõstmise ja liigutamise võtted võtaksid arvesse nii abivajaja terviseseisundit kui ka hooldaja füüsilist võimekust – selleks on olemas mitmeid abivahendeid nagu näiteks libilina,“ ütles Kaido Voogla.

CareMate ootab kõiki koolitusele registreeruma.

„Huvi hooleandja ameti vastu on meeldivalt suur, on näha, et meie ühiskonnas on kellegi abistamine loomulik tegevus. CareMate´i kaudu on hooleandjale tagatud võimalus töötada paindlikult, endale sobival ajal ja sobivas piirkonnas, nõnda jõuab abi ka enamate inimesteni. Lähedastele on sellist vajaduspõhist abi väga mugav tellida, ja meie koolitatud hooleandjate puhul on neil ka kindlustunne, et abi on kvaliteetne,“ ütles Marion Teder.

Koolitust viiakse läbi Tallinna Puuetega Inimeste Kojas ja koolitusel kasutatakse Somnium Medical aktiivmadratsit, mis on mõeldud just hooldusvajadusega inimestele.

CareMate veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooleandjatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele, leevendades paljude perede muret hoolduskoormusega. Piloteerimise käigus katsetatakse teenuse toimimist Tallinnas, Tartus ja Elvas.


Eelmine
Kellelt tuleb raha ja kuhu kaob mõistus?
Järgmine
CareMate asub omastehooldajate muresid lahendama