Kellele ja miks tellida hooleandja?

Millest sündis CareMate? Tänasel tähtsal päeval otsustasin tuua välja põhjused, mis panid looma internetikeskkonna, mille kaudu saab tellida ja pakkuda abikäsi igapäeva toiminguteks nagu näiteks triikimine, pesu pesemine või isikuhooldus.


Eestis on tublid inimesed. Nii tublid ja püüdlikud, et tihti teevad endale sellega liiga. Püütakse saada kõigega ise hakkama kuni selle hetkeni, kui tõsised tagajärjed on käes. Ühel eluetapil tekib enamus peredele üks lisakohustus - hoolduskoormus. Tänapäeva arenevas ühiskonnas ei kujutata tegelikult ette, et vanasti tuli võtta oma isiklikust ajast vanemate hooldamiseks mõned tunnid päevas. Need, kellel on puudega pereliige, teavad omast käest, mida hoolduskoormus tähendab. Kuid need, kes pole varem hooldusega kokku puutunud, ei oska sageli teema tõsidust hinnata.

Kahjuks ei suuda inimesed sageli elu lõpuni üksi hakkama saada. Statistikaameti viimastel andmetel elatakse küll kauem, kuid tervena elatud aastate arv inimese elukaares on vähenenud. Enam on stressi ja haigusi. Ka Eesti kliima ei luba meile aasta ringi päikest, mis muudaks päevad pikema, annaks energiat, et igal pool aktiivselt tegutseda. Bussi või trammiga sõites ja inimeste nägusid vaadeldes on need tõsised ja silmades on väsimus. Väsimus eestlastele omasest raskest koormast.

Kui käia välisriikides nagu Norra, Soome või Suurbritannia, on midagi teistmoodi. Inimesed on kuidagi sõbralikumad ja puudub see koormav pilk. Uurides sotsioloogilisest aspektist, ehk ühiskonna toimimisest lähtuvalt, miks see nii on, siis selgub, et kõiges muus on Eesti põhjanaabritega konkurentsis peale hoolekandesüsteemi. Teistes riikides on tuge rohkem. Seal on välja arendatud juba ammu perekonda toetavaid lahendusi täisealiste abistamiseks esmavajaduste täitmisel.

Küll aga on ka Norra, Soome ja Suurbritannia seismas tüvel, kus hoolduskoormus kasvab ja ammendab praeguste lahenduste võimalused. Nõudlus ja abivajadus on niivõrd suur, et tarvis oli arendada midagi uut. Kuna hinnad tõusevad, peavad ka hooldajate töötasud olema inimväärsed. Et motiveerida kedagi tulema ja abistama sinu lähedast, ei pruugi piisata vaid miinimumpalgast. See on kellegi teise aeg. Muidugi võid alati hooldada ka ise, kuid sageli ei ole see võimalik või  pole selleks piisavalt aega.  

Just sellest sai alguse mõte luua jagamismajandusel põhinev platvorm - CareMate. 

Tänapäeval on paljud teenused kolinud internetti, kustkaudu saab mõlemad teenuse osapooled ise majandada. Sarnaseid internetti ülekolimisi on olnud ka teistes valdkondades. Taksojuhtide asemel on Bolti juhid. Pitsa kojuveo asemel on Woltid. Boltid teevad Wolti. Aga hooldusabi jaoks on CareMate.

CareMate töötab samal põhimõttel kui Bolt. Abivajaja saab veebilehel valida endale sobiva hooleandja, kes tuleb koju appi - olgu siis süüa tegema, riietuma või arsti juurde aitama. Meie jaoks ongi kõige olulisem, et abi jõuaks abivajajani. Seda kõige lihtsamal ja turvalisemal moel, soodsalt tellijale ja motiveerivalt abi pakkujale. CareMate’ist saab abi tellida 10 euro eest tunnis ja määrata visiitide aega vastavalt vajadusele. Suvalisi abipakkujaid ehk hooleandjaid keskkonnas ei liigu - kõik hooleandjad on saanud korraliku väljaõppe ja neil on kogemusi inimeste abistamises. Aasta jooksul oleme andnud abi umbes sajakonnale kliendile –kõik on olnud rahul ja pole olnud ühtki juhust, kus abi pakkunud hooleandja pole abivajajale sobinud.

Palju õnne CareMate`ile! Parim kink meie endi jaoks on aga see, kui inimesed saavad tõesti abi, sest mida rohkem on abisaajaid, seda õnnelikum ja tervem on ühiskond.


Marion Teder,
CareMate asutajaEelmine
Kas ma oskan hinnata oma abivajadust?
Järgmine
Mida teha, kui kogu aeg on liiga kiire ja aega oma vanemate jaoks ei leidu?