CareMate sai riigilt teenuse arendamiseks 15 000 eurot toetust

Kodu- ja isikuhooldusteenuseid pakkuv hooldusplatvorm CareMate sai Innove kaudu 15 000 eurot toetust, et arendada veebiplatvormi ja testida teenuse sobivust Eesti oludes.

Mullu sügisel toimunud Garage48 Heaolutalgutel valis žürii kõige suurema tulevikupotentsiaaliga lahenduseks CareMate’i ning parimate lahenduste edasiarendamiseks korraldas sotsiaalministeerium projektitaotluste vooru, kust oli võimalik taotleda rahalist toetust.

"CareMate sai Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavast voorust infosüsteemi väljatöötamiseks kodu- ja isikuhooldusteenuste vahendamiseks ning teenuseosutajate koolitamiseks toetust 15 101,22 eurot,” ütles ettevõtte juht Marion Teder.

Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed. Väiketoetus on suunatud esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele.

“Meie sotsiaalhoolekanne vajab uuendusmeelsust. Oluline on tehnoloogiarikka sotsiaalkaitse suuna arendamine ning teenuste osutamist hõlbustavate lahenduste toetamine. CareMate'ist võiks saada üks teenäitajaid hoolekandemaastiku uuendamisel. Riik ja kohalik omavalitsus peavad aga inimeste elukvaliteeti parandavatele mõtetele ukse avatuna hoidma,” ütles sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse.

“Riigil innovatsiooni ergutajana on väga oluline roll, sest sageli toimibki riik abistavate ja toetavate teenuste turu loojana ja erinevad taotlusvoorud võimaldavad uusi vajalikke algatusi luua. Sektoritevahelise koostöö tulemusena jõuame abistada suuremat hulka inimesi, kel täna võimalused eneseteostuseks ja iseseisvaks eluks piiratumad. Riigi toetus on meile väga vajalik ja tänaseks oleme juba jõudnud nii kaugele, et platvormiga on liitunud 70 tublit hooleandjat ja tänu neile saanud abi ka esimesed õnnelikud kliendid,” tõi Marion Teder esile.

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” uudsete lahenduste väljatöötamist ja elluviimist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Eelmine
Hooldajatöö on muutunud erakordselt populaarseks
Järgmine
Dementse eaka hooldajat ohustab läbipõlemine