CareMate hooldusplatvorm – kellele ja milleks?

Intervjuu Marion Tederiga

Ettevõtte loonud Marion Teder töötab ise hooldajana Inglismaal. Nähes, kuidas inimene, kes on kaelast halvatud, saab tänu hooleandjale minna kas või teisele poole maakera, nautida kõike seda, mida muidu edukad inimesed, olla iseseisev ja kasutada oma maksimum potentsiaali, tekkis mõte luua Eestis samasugune süsteem – nii sai alguse CareMate.

Kust said CareMate teenuseks idee?

Nüüdseks olen Inglismaa vahet sõitnud juba üle kuue aasta. Hooldust vajavaid kliente saan ühe spetsiaalse agentuuri kaudu. Praegu töötan ma hooldajana kliendi juures, kelle keha on pärast seljaajuvigastust halvatud, temaga töötada on väga inspireeriv. Tööl tuleb olla ööpäev läbi, tavaliselt kaks nädalat järjest, sellele järgneb peaaegu sama pikk puhkus. Niisuguse mudeli puhul on kõikide osapoolte suhted hästi reguleeritud ja mõlemad osapooled annavad pidevalt märku, kas neil on kõik hästi.

Olen Tartust pärit ja lõpetanud Tartu ülikoolis sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika ja sotsioloogia eriala. Hooldajatööd Inglismaal tehes tekkis huvi uurida ka Eesti sotsiaalvaldkonna kohta, et ühel hetkel tagasi Eestisse pöörduda. Nii sai käidud praktikal nii Tartu Linnavalitsuses kui ka Sotsiaalministeeriumis, et näha, kuidas Eestis hoolekannet korraldatakse. Selle tulemusel otsustasingi, et omastehooldajate olukorra leevendamiseks ei saa pelgalt riigi ega KOVi abile lootma jääda. Midagi on tarvis ka ise ette võtta.

Kuidas inimeste jaoks teenuste defitsiit on tekkinud, selle on sõnastanud riigikantselei poolt kokku kutsutud hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm aasta tagasi: avaliku sektori kulutused pikaajalisele hooldusele on madalad, sh 90% pikaajalise hoolduse kuludest tehakse institutsionaalsele hooldusele (hooldekodud), kodu- ja kogukonnateenuste ehk inimeste iseseisvat elamist toetavate kulutuste osakaal on madal.

Ja siis asutasidki CareMate´i?

Jah, otsustasin minna õppima ettevõtlust ja luua midagi uut. Paar aastat tagasi kolisin Tallinnasse ning läksin EBSi ettevõtluse MBA programmi õppima. Aasta aega koolis ettevõtte juhtimist õppinuna sain rohkem enesekindlust oma startup käivitada. Soovin aidata neid, kelle lähedased vajavad igapäevatoimetustes abi. Selleks on innovatiivne ja paindlik ning bürokraatiavaba veebikeskkond hea lahendus, mille kaudu saab abi vajav inimene endale või oma pereliikmele kedagi appi kutsuda.

Kuidas see täpselt töötab?

Hooldusabi tellimine läbi CareMate´i on lihtsam kui kunagi varem. Klient valib teenused, mida vaja, koha, kuhu hooldusabi on tarvis tellida ja aja, kui kauaks ning millal teenuseid soovib. CareMate pakub tellijale valiku hooleandjaid. Hooleandjate seast valib klient endale sobivaima, esitab tellimuse ning saabki nautida soovitud teenuseid. CareMate hoolitseb, et hooleandjad oleksid professionaalsed, turvalised ja pakuksid abi parimal viisil, mis võimalik. Selleks toimib platvormil tagasiside- ja reitingusüsteem.

Kaua kulus aega ideest teostuseni?

Startup´i konkreetsemast ideest ja Garage 48 innovatsioonitalgutel osalemisest kuni platvormi käivitamiseni kulus natuke üle aasta.

Kui suur on tänane CareMate´i meeskond?

Meeskonnas on IT arendajad ja turunduse-kommunikatsiooniinimesed, koolitajad ning klienditugi.

On teil endil peres või suguvõsas eakaid ja puudega abivajajaid?

Muidugi on kõigil tiimi liikmetel tulnud elu jooksul kokku puutuda hooldust vajavate pereliikmetega, meil kõigil on või on olnud vanaisad ja vanaemad. 10−15 aasta jooksul vajavad erinevaid abiteenuseid ilmselt juba meie endi vanemad. Vananevad ja abivajavad pereliikmed on teema, mis puudutab väga paljusid inimesi.

Kui kerge on leida hooleandjaid?

Hooleandjate leidmine on läinud üllatavalt hästi, mul endalgi oli hirm, et Eestis osutub väga raskeks leida tublisid hooleandjaid. Kahe kuu jooksul on aga CareMate´i hooldusplatvormile seda tänuväärset tööd tegema registreerunud juba 85, nendest 23 hooleandjat on teenuse pakkumiseks valmis ja vajaliku koolituse läbinud.

Meil on selline süsteem, et registreerunud soovijatega viiakse läbi töövestlused ja kontrollitakse vajalike oskuste olemasolu, kõige suurem huvi ameti ja paindliku töövormi vastu on tervishoiukõrgkoolide õppurite seas. Küllap on üks põhjuseid, miks meiega liituda soovitakse, just see, et töötada saab omal valikul endale sobivas piirkonnas ja meelepärastel aegadel. Hoolekandesektori üks töökäte puuduse põhjuseid on seni kindlasti olnud asjaolu, et see on pigem tähendanud täiskohaga tööd, kuid eriti noortele sobivad teistsugused töötamise viisid paremini.

Millised nõudmised on hooleandjatele?

Hooleandjaks võivad saada kõik, kellele meeldib teisi inimesi abistada, kelle karistusregistri väljavõte on puhas ja kel endal tervis lubab seda tööd teha. Kellel ei ole varasemast väljaõpet ega omandatud hooldaja kutset, neile on kohustuslik läbida hooldusteemaline e-koolitus ning sooritada eksam, samuti tuleb osaleda kontaktõppepäevadel, kus õpetatakse esmaabi ja ergonoomikat, et teenuse osutamine oleks turvaline ja mugav nii hooleandjale endale kui ka kliendile. Meil on kõrgelt kvalifitseeritud koolitajad − ergonoomikakoolitust viib läbi kulturist ja koolitaja Kaido Voogla ning esmaabikoolitust pakub mituteist aastat esmaabilektorina töötanud Jaana Palusaar.

Kellele teie teenus on mõeldud?

Eelkõige on teenus mõeldud nendele, kes vajavad igapäevaselt või iganädalaselt tunni-paar lisaabi, olgu siis isiku- või koduhooldusel või ka kodust väljas käimisel. Tellijaks on kõige tõenäolisemalt eaka ja/või puudega inimese lähedane, kes ei soovi olla vaid omastehooldaja rollis ning tahab tegeleda ka eneseteostusega ning keskenduda oma tööle ja pereelule. On loomulik, et hoolitseme oma pereliikmete eest, kuid kuskil jookseb see piir, mil see hakkab segama hoolitseja enda elu. CareMate on eelkõige neile abiks.

Muidugi saab eakas või puudega inimene ka ise omale abi tellida või paluda aidata KOV sotsiaaltöötajal endale teenust saada, sest kõik ei pruugi olla ju vilunud internetikasutajad. CareMate tuleb appi ka siis, kui inimesel on ajutine töövõimetus − kui nt jalaluumurru korral on kodus kõikide asjadega toime tulla, ka siis võib lisaabi tellimise võimalus osutuda õlekõrreks, millest kinni haarata. Sellised haiged, kes vajavad seisundi raskusastmest tulenevalt juba 24 h järelevalvet, käivad pigem hooldekodude teenuste alla. CareMate´i mõte on, et need inimesed, kel abivajadus vaid paar tundi päevas, ei peaks lahkuma oma kodust ja võõras kohas elu lõppu ootama. See on eakatele lisastressiallikas.

Kas CareMate teenused on taskukohased ja tasuvad samas ära ka hooleandjale?

Tunnihind on 10 eurot, kuid vahel piisab abistamiseks ka poolest tunnist, mis on seega 5 € eest. Selliselt vajaduspõhisena teenust tellida on väga soodne võrreldes teiste eraturul olevate lahendustega ja ei oleks tegelikult võimalik odavamaks minna, sest hooleandja on ka inimene ning sellel hetkel, kui ta abivajaja juurde läheb ja sealt järgmise juurde, ei ole ta tasustatud.

Milliseid probleeme te eelkõige ühiskonnas lahendate?

Omastehooldajatel aitab CareMate pääseda lõksust välja – kui tellida oma abivajavale pereliikmele abi kas või mõned tunnid nädalaski, saab inimene tegeleda ka isikliku eneseteostusega. Eesti sotsiaaluuringu (ESU) 2016. aasta andmetel abistas või hooldas oma leibkonnaliiget umbes 65 000 inimest. 16-aastaseid ja vanemaid inimesi (tööealine elanikkond), kes abistasid või hooldasid mõnda oma leibkonna liiget, kes oli 65-aastane või vanem, oli 36 700. Need on väga suured numbrid ja inimesed vajavad abi!

Noortele puudega inimestele oleks hea kutsuda abijõudu, kes oleksid saatjad näiteks koolis käimisel ja toetaksid mõne eriala omandamisel. Nii on ka neil võimalik end teostada ja töölegi minna ja puue ei tähenda isolatsiooni ning ühiskonnaelust kõrvale jäämist. Abiteenused võimaldavad olla iseseisvad täiskasvanud, kelle pärast pere ei pea kogu aeg muretsema.

Tuleb tähele panna, et puudega inimeste arv suureneb. 2018. aasta algul oli Eestis 153 000 puudega inimest, kes moodustasid 11,6% kogurahvastikust ning nende osatähtsus on suurim vanemaealiste hulgas.

Hooldekodudes elas 2017. aastal juba 7866 eakat, kellest osa saaksid koduste tugiteenuste abil väärikalt vananeda oma kodus. Hooldekodu võiks olla valik vaid juhul, kui teisiti tõesti ei saa – raskete diagnooside korral, kui haige vajab ööpäevaringset järelevalvet.

Viimasel ajal on hakatud üha rohkem rääkima üksildusest. Üksildus võib põhjustada depressiooni, mida me vanemate inimeste puhul piisavalt ei teadvusta. Statistikaameti andmeil oli Eestis mullu aga lausa 107 000 üksi elavat 65-aastast ja vanemat inimest. On hea, kui lähedased jõuavad külla ja hoolitsema, aga paraku kõigil see võimalik pole, ja kõigil polegi lähedasi. Neilegi on CareMate vajadusel olemas.

Mis on teie põhiline eesmärk?

Mida rohkem inimesi abi saab, seda õnnelikumad on ka platvormi loojad. See ongi põhiline eesmärk, me oleme selleks, et aidata ja tagada inimestele võimalikult iseseisev elu. Uuel aastal plaanime seetõttu platvormi ka vene- ja ingliskeelsena.


Eelmine
Hooldusplatvormi testperiood on osutunud edukaks
Järgmine
Hooleandja töö on rõõmu allikas