CareMate asub omastehooldajate muresid lahendama

Euroopa omastehooldajate ühenduse EuroCarers hinnangul on ligi 80% hoolduskoormusest ELi omaste ehk abikaasade, sugulaste ja sõprade kanda ning see töö on harilikult tasustamata. „Järeltulijad muidugi aitavad, aga neilgi on oma elu, omad lapsed, sageli kaugel, sageli välismaal,“ kirjutab tänane Postimehe juhtkiri (PM 16.10.2018).

Eesti pikaajalise hoolduse korralduse puuduseks on avaliku sektori vähene roll teenuste ja toetuste rahastamisel, arendamisel ning kättesaadavaks tegemisel, mistõttu lasub hoolduskoormus suuresti pereliikmetel. Hooldekodu pole eakatele aga mingi unistuste lahendus.

„Selline olukord ei taga hoolt vajavate inimeste võimalikult iseseisvat toimetulekut ega abivajajate ja nende pereliikmete inimväärset elu. Alles lugesime uudist, et omastehooldajate jaoks lõppeb pidevas meeleheites elamine teinekord ka enesetapuga. On terve ühiskonna huvides, et me selliseid olukordi ennetada suudaksime,“ ütles CareMate hooldusplatvormi kommunikatsioonijuht Brit Kerbo.

„Väärikas vananemine peaks olema sisulise arutelu teema ka valimisdebatis ja ulatuma kaugemale ühest valimistsüklist. Küsimus ei pea seisnema ainult selles, kas pension on paaril järgmisel aastal kümme eurot suurem või väiksem. Peame üheskoos leidma kestlikke lahendusi,“ kirjutab tänane Postimees.

„Et katta seda riigi/omavalitsuste n-ö tegemata tööde lõiku, olemegi loonud eraalgatusena inimeste abistamiseks hooldusplatvormi CareMate. Nii saavad lähedased tellida oma abi vajavale pereliikmele abi ka siis, kui nad ise teises Eesti otsas või sootuks välismaal elavad. Ei ole omastehooldajate õlgadel nõnda suur koormus, ja eakas inimene ei pea üksinda oma toimetulekuga pusima ning end nt koduste kukkumistega veelgi enam ohtu panema,“ selgitas Kerbo.

CareMate veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooleandjatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele.


Eelmine
Hooldus-Tinder CareMate alustas hooleandjate koolitustega
Järgmine
Hoolekandes aitab tööpuudust leevendada paindlik veebiplatvorm